Teresa Miarnau

Acrílic

Són pintures que s’han anat creant al llarg del temps, durant sortides curtes i en el treball d’anàlisis continuat, on el tractament dels diversos temes ha anat evolucionant i reflecteix la manera de ser i l’adquisició de nous coneixements.